.19 years old
.art
.music
.theatre
.sea
like
like
like
like
like
like

"Dite ciò che pensate o vi ammalate"

like
like
"   I knew it wasn’t too important, but it made me sad anyway.   "
J.D. Salinger, The Catcher in the Rye (via boyoatmeal)